Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

iliii
8351 0dfa 390
Reposted byankin ankin
iliii
8350 4247 390
iliii
8347 d76d 390
iliii
kiedy wracasz, bo nie masz się komu wygadać, bo tak na prawdę nie wiesz jak. i kiedy wiesz, że i tak przeczytają to obce osoby, które i tak nic nie zrobią. kiedy jest ci smutno i chociaż obiecałaś, że tak nie będzie, ale jednak masz żal do tej osoby, że uważałaś ją za swój cały świat. że wiązałaś z nią przyszłość i nie przyjmowałaś do wiadomości nic innego, a ona nagle po tylu spędzonych razem chwilach oznajmia ci o kimś. jak jakaś jebana telenowela. a po chwili wszystko jest okej, bo przecież największy skarb jest jeden i zawsze był. to dlaczego był moment zwątpienia? i dlaczego kiedy pytasz czy zostanie odpowiada, że nie chce i nie potrafi wyjaśnić dlaczego.

July 05 2015

iliii
4996 5ffb 390
iliii
4991 db38 390
daj

iliii
iliii
4963 02ac 390
Reposted byradeodragonslover
iliii
4958 95da 390
Reposted byazile1 azile1

July 01 2015

iliii
5286 a837 390
Reposted bydowntherabbitholekatkadmysteryblackcatAryessblueeberrynothingiseverythinggravediggan
iliii
5284 dd55 390
iliii
5261 6243 390
Reposted bykatkadsunako

June 26 2015

iliii
0199 590a 390
iliii
0193 ecaf 390
iliii
0192 82fc 390

June 21 2015

iliii
2282 54a2 390
Reposted byannjohanson annjohanson
iliii
2280 d662 390
Reposted bypamieciodlegle pamieciodlegle
iliii
2278 f4b1 390
Reposted bygibideadwolflily931przedmaranczowydyziakjestes-moja-jutrzniabezznazwylilacwineBeardedone2017natural-born-killer
iliii
2262 44e2 390
Reposted bybudasZoonk11

June 14 2015

iliii
Nie miałam przedtem pojęcia, że można myśleć o kimś bez przerwy, że ktoś może wiecznie skakać po twoich myślach jak jakiś akrobata.
— Cecelia Ahern
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl